JPvanR PHOTOGRAPHY and More

Fotografie
Fotobewerking
Ontwerp

1459 or 1 (De kip)
© 2015 JPvanR Photography and More. Aub, respecteer mijn rechten.
Please respect my rights.
Terug naar kunstreeksen
Opdracht voor de academie: landschap. Na initiële onvrede met het idee de "traditionele" landschapsfotografie aan te vullen met nog enkele (volgens mij volkomen overbodige) foto's en enige reflectie kwam ik al snel tot de vaststelling dat kijken en de wereld zien via een camera geenszins hetzelfde zijn. Daarenboven stak de hoe-vraag  over de menselijke manier van waarnemen de kop op. Wetenschappelijk onderzoek hierover leverde één antwoord op deze vraag in een boek van Michael Freeman over compositie dat ik omtrent diezelfde tijd las: "Door met snelle oogbewegingen (saccades genoemd) een scène te analyseren kunnen we snel een gedetailleerd beeld van de scène opbouwen. In de praktijk springt het oog van het ene naar het andere gebied, zodat verschillen in helderheid worden opgevangen en de scène op basis van herinnering kan worden opgebouwd."
Dit idee is natuurlijk niet nieuw; o.a. de kunstenaar David Hockney speelde in de jaren tachtig van de vorige eeuw al met dit concept van de verbrokkelde waarneming. Door gebruik van een camera neemt die verbrokkeling alleen maar toe; een camera - hoe gesofisticeerd ook- is nu eenmaal minder flexibel dan het menselijke oog.
Anyway, een lang verhaal kort, ik besloot een "landschap" te monteren en nam daartoe in totaal 2500 snapshots van het gebouw van de Verbeke Foundation . Bovenstaand beeld bevat er daarvan ongeveer 1500 die ik manueel bij elkaar voegde. Het resultaat is een werk van 240 op 91 cm en is vanaf 9 december twee maand lang te zien op een fototentoonstelling in de academie te Sint-Niklaas .